Kalender for den nærmeste uge

Juni 2017

Fredag   d. 23. kl. 17:30 Skt. Hans aften hos Anette & Ole Iversen, Kanalvej 34, Brovst. Alle er velkomne! Medbring selv mad. Se mere på Facebook her

Søndag  d. 25. kl. 10:30 Gudstjeneste. Taler: David Hansen

Der er KidsTime for alle børn i alderen 3-13 år hver søndag under gudstjenesten.

NYESTE Optagelse fra møder i AMC


Med udgangspunkt i Johannes' møde med den nuværende Jesus, opfordrer David os til at præsentere Jesus på den samme måde for verden, for et møde med ham kan forandre alt. Det burde have den største prioritet for os alle! Han fortæller også om trængsler og prøvelser, og formålet med det.

Præsentation af søndagens taler

David Hansen er grundlægger og tidligere seniorpastor i AMC. Selv om Lene og David ikke er pastorpar længere, er de stadig trofast engageret i menigheden. Derudover drager David rundt i Danmark og andre steder i verden for at opbygge og hjælpe andre menigheder og organisationer, med disse mål for øjet:

1. Udbrede evangeliet og vinde mennesker for Kristus
2. Udruste de troende til deres tjeneste og virke
3. Udbrede Guds rige (gennem mission, samfundsengagement/politik, business, medier mv.)

Her er videoen fra senest han prædikede i AMC.

----------

English:
David Hansen is the founder and former senior pastor in AMC. Even though Lene and David are not pastors anymore, they are serving faithfully in the Church. Apart from that, David is traveling in Denmark and around the world, to encourage and help other Churches and organizations, with these goals in mind:

1. Save the lost
2. Equip the saints
3. Expand the Kingdom

Here is the video from the last time he preached in AMC.


Ungdomsvelsignelse 2017 - De unge.jpg

Ungdomsvelsignelse

I maj fejrede vi ungdomsvelsignelse af syv af menighedens teenagere. Ungdomsvelsignelse er vores svar på Folkekirkernes konfirmation, og er en festlig dag med et lidt lettere indhold med de unge i centrum.


Få bedt for dit behov

I livet oplever vi ofte udfordringer og modgang, det kan handle om sygdom, økonomiske vanskeligheder eller problemer i vores relationer. Men Gud ønsker at være en del af løsningen på vores udfordringer og kampe, og bøn åbner døren for at han kan få lov at komme til.

FÅ FORBØN HER

I Aalborg MenighedsCenter er der mennesker som gerne vil bede for dig og sammen med dig, så du kan opleve Guds hjælp i din situation. Hvis du ønsker forbøn, så skriv eller ring til os.

Kontakt os på: info@amcnet.dk eller find os på Facebook (www.facebook.com/amcaalborg).

Forbederne, der modtager din henvendelse, har tavshedspligt - og du er velkommen til at henvende dig anonymt.

Har du oplevet en ændring i din situation, vil vi gerne høre fra dig.  Så skriv til os, ring eller kig forbi og beskriv hvordan din situation har ændret sig.