Udover søndagsgudstjenesten rummer kirken også aktiviteter målrettet forskellige grupper alt efter alder, køn, interesser og perioder i livet.  Du kan se under Kalender, hvornår de forskellige arrangementer finder sted.

Vores mål er at være en relevant kirke i tiden, som møder mennesket i hverdagen og giver rum for at leve den kristne tro ud i en moderne verden.

Vi ser AMC som en åben kirke – et fællesskab, der indbyder alle til at være med. Vi deler troen på Gud, livet, samfundet og på, at hver enkelt person har stor betydning og værdi.

Den daglige ledese af kirken varetages af lederteamet (bestyrelsen) samt en række forskellige arbejdsgrupper. AMC er ligeledes en del af organisationen MOSAIK, som er et forpligtende netværk af ledere, kirker, organisation og fællesforetagender i Danmark. Læs mere under Netværk.

Desuden er AMC også med i samarbejdet “Aalborg Præstenetværk”, som er et netværk af præster fra mere end 20 kirker i Aalborg, både folke- og frikirker.