Samles i AMC, besøg af Henrik Csizmadia

I ti dage op til Pinse sætter vi fokus på at søge Gud i bøn. Grundlaget er Luk 24,49: “Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.”

Bogen: “Der er mere at få fra Gud" af Randy Clark bruger vi som inspiration i de ti dage.