Besøg af Per Hyldgaard fra Gospel Outreach.

Efter mødet er der fællesspisning