Skærmbillede 2.png
1422479_10100116123694550_1039524931_n.jpg
Iblandt masaier i Kibaya.jpg
1093846_579030475494477_1459220017_o.jpg
3860278_orig.jpg
PICT7633_pp.jpg
Skærmbillede 2.png

Mission


SCROLL DOWN

Mission


AMCs globale missionsopgaver:

KORT-TIDS-MISSION – “gå ud i al verden” – nutidens missionsgerning.
TANZANIA – New Life Outreach – Evangelisationskorstog, skoler, aidsramte, ledertræning.
GOD TV – evangeliet på TV til alle nationer.
AMC-OUT – evangelisation ud fra AMC.
DAVID HANSEN Ministry - mission i flere lande (i 2007: Congo, Uganda, Tanzania, Haiti, Zambia, Rumænien mv.) Korstog, ledertræning, støtte til missionærer, nødhjælp m.v.

ØVRIGE udsendinger i korttidstjeneste og støtte til andre lande bl.a. Israel, England, Etiopien, Spanien m.v. 

1422479_10100116123694550_1039524931_n.jpg

Kort-tids-mission


Kort-tids-mission


AMC og Mission!

Her i AMC tror vi på vigtigheden af at ”gå ud i alverden” og forkynde evangeliet! Derfor støtter vi missionsorganisationer og missionærer som er fast bosatte forskellige steder i verden og virker derudfra!

De sidste år har vi imidlertid set, at der blandt AMCs ledere, medarbejdere og menige medlemmer også foretages missionsrejser ud til konkrete missionsopgaver i forskellige lande. Dette kaldes “Kort-tids-mission”, – altså ud til nogle målrettede funktioner, være sig evangeliske kampagner, seminarer, nød- og lægehjælpsaktioner m.v., – og så hjem igen, for at arbejde, leve videre og virke her, hvor man er fast bosiddende, – for igen at gøre sig klar til næste rejse ud til samme sted eller et nye områder, Herren måtte lede en til.

- Altså … Kort-tids-missions-rejser!

For det første:

Det er både naturligt og af stor betydning, at enhver Jesus-troende bærer denne længsel efter at ”gå ud med evangeliet”. Måske er man ikke selv i stand til at rejse, men det er muligt for alle at yde i bøn, interesse og offer, og således aktivt involvere sig i mission, ung som gammel!

De, der så kan rejse ud, og det er mange flere end vi normalt tror, de indgår i den verdensvide bevægelse af korttidsmissionærer, som er kendetegnet ved ”just one look, that’s all it took” ! Altså, har man en gang oplevet effekten af evangeliets kraft i en anden verden og kultur, end den man kender hjemmefra, så er man solgt! At opleve kraften i ens egen tro på Kristus, se sit personlige vidnesbyrd og sine evner brugt i en helt anden og fremmed verden, der er præget af nød, store behov og sygdomme m.v., det åbner ens øjne, styrker ens tro på ordet, og man bliver aldrig den samme!

For det andet:

Kort-tids-missionsrejser mobiliserer og bevidstgør lokalmenigheden om dens egentlige kald og opgave! Så snart menigheden ser og hører fra sine egne medlemmer, hvordan udfordringerne og mulighederne er for evangeliet og dets gennembrud i andre dele af verden, så frigør det på en helt anden måde mere tro, interesse, offer og medleven.m.v.

Det, at menigheden direkte støtter missionsorganisationer derude i det fremmede, f.eks. gennem det at udsende nødhjælps-teams, – at kunne sende menighedens præster og andre tjenester ud for at gavne i det fremmede, det styrker voldsomt menigheden hjemme.

For det tredie:

Når nye øjne ser og oplever udfordringen fra missionsmarkerne, så opstår der nye ideer og metoder til, hvordan evangeliet kan udleves. At udsende et lægeteam er et godt eksempel, – de store behov i fremmede verdensdele for netop medicinsk hjælp, går selvklart hånd i hånd med det traditionelle missionsarbejde, at forkynde, undervise og betjene åndeligt m.v. .

Men mange forskellige ”faggrupper” er relevante at sende ud, f.eks. folk, der har forstand på landbrug, håndværk, forretningsfolk, teknikere m.v. Mission er ikke alene for pastorer, evangelister eller bibellærere, men folk, der kan hjælpe konkret, praktisk og innovativt ved f.eks. at hjælpe med at etablere små eller større erhvervsvirksomheder, undervise i forskellige fag, formidle mikrolån, rådgive finansielt, etc.

De professionelle fuldtids-missionærer!

Tak og lov for dem, – uden deres villighed til at gå ”for resten af livet” havde verden i dag befundet sig i en forfærdelig tilstand. De ofre som missionærerne igennem hele historien har bragt er ubeskrivelige. Men hvordan begyndte disse helte? - de havde ikke mulighederne som vi har i dag, hvor man hurtigt kan rejse frem og tilbage og kan kommunikere intenst, - men de begyndte med det, de havde! Min ven Egon Falk f.eks. stod de første år helt alene, på en kasse på markedspladserne i Tanzania for at forkynde evangeliet, - sammen med sin familie, kørte han også ud i bushen til de unåede stammer, - boede i telt på den bare jord eller overnattede i de indfødtes jordhytter, hvor rotterne var fast inventar. Han gik ud med det han havde, nemlig sin tro og sin kaldelse til at prædike evangeliet i Tanzania. Uden sammenligning i øvrigt, lyder det faktisk ikke af meget i forhold til de kompetencer som rigtig mange mennesker besidder i dag, – kompetencer som kan have enorm betydning for det enkelte missionsprojekt, for evangeliets fremme og for verdensmissionen som helhed!

Hvem kunne forestille sig, hvad fem sten og en stenslynge ville udrette i en ung mands hånd, da han gav sig over i Guds vilje? Hvem kunne udregne det mirakel Jesus gjorde, da en lille drengs madpakke blev bragt til ham, og han velsignede dem? . Og mon ikke professionelle fiskere rystede på hovedet, da Jesus bad Peter kaste garnet ud til den anden side af båden, efter at de havde fisket hele natten uden held?

Disse enkle handlinger demonstrerer, at går vi ud på Jesu ord, med det vi har i vores hånd, så kan det skabe langt udover, hvad vi forstår! Som ”almindelige Jesus-troende” må vi derfor fæste vort blik på Jesus, som uanset hvor enkelt og amatøragtigt vi måtte opleve os selv i forhold til missionens sag, så kan Han gøre store ting igennem det.

Bare gå – og gør!
David Hansen

Iblandt masaier i Kibaya.jpg

Tanzania


Tanzania


I AMC støtter vi New Life Outreach (NLO) som er en selvstændig organisation med base i Tanzania, som driver et stort evangelisk og socialt arbejde. NLO blev startet i 1980érne og ledes af Hannah og Egon Falk. Hvert år afholder de 7-8 mødekampagner rundt om i Tanzania. Deres bibelskole har ca. 65 studerende og børneskolen har ca. 500 elever. De driver også en børnehave og et børnehjem hvor der bor 25 piger. Der foruden har de en kirke og søndagsskole og et fodboldhold for unge drenge. Desuden samles der en flok af HIV/AIDS ramte kvinder og børn i kirken hvor de får hjælp. NLO underviser ydermere i personlig hygiejne og AIDS forebyggelse.

Hvis du ønsker at være støttepartner eller fadder for et fattigt barn på New Life Academy eller Hayley´s børnehjem – eller vil du vide mere om NLO er du velkommen til at tage kontakt.

Besøg www.nlo.dk

New Life Outreach Danmark
Mail: info@nlo.dk
Tlf.: 56 91 19 19
konto: 0650 - 6448231257

1093846_579030475494477_1459220017_o.jpg

GOD TV


GOD TV


AMC støtter GOD TV som er Europas eneste globale kristent TV station og er TV for hele familien. GOD channel tilbyder en bred vifte af internationale kristne programmer: Live events som man må se. In depth interviews, ungdoms- og musikprogrammer. En bred programflade med kendte kristne ledere og artister fra Europa og resten af verden.

I 1995 blev GOD TV grundlagt i London og første kontor uden for England var regionskontoret for Norden i Hjørring. I dag er der kontorer i Plymouth og Sunderland i England, Hjørring i Danmark, Hamburg i Tyskland, Jerusalem i Israel, Capetown i Sydafrika, Nairobi i Kenya, Chennal i Indien, Hong Kong i Kina, Washington DC, Orlando og Kansas City i USA. Næste kontor planlægges i Australien.

GOD Channel kan ses over hele Skandinavien via Sirius-satellitten. Den er også en del af Viasats programudbud og er den eneste kristne kanal, som er tilgængelig på kabel-tv i alle de nordiske lande.

GOD TV´s grundlæggere, Rory og Wendy Alec, er en inspiration for millioner af mennesker over hele verden. Deres jordnære og åbne udstråling, livsglæde og entusiasme skaber fascinerende tv programmer. Næsten en halv milliard mennesker i over 200 nationer har GOD Channel i deres hjem.

3860278_orig.jpg

AMC-OUT


AMC-OUT


Brænder du for at dele evangeliet med andre både i ord og handling - er AMC-OUT måske noget for dig.

AMC-OUT er en gruppe af mennesker som ønsker at komme ud og evangelisere.
Gruppen samles for at opmuntre til frimodigt at gå ud og vidne for Jesus, inspirere til nye tiltag og beder sammen for Aalborg og netværket af venner og kollegaer. AMC-OUT er blandt andet synlig ved det årlige karneval med vand og omsorg.

Hovedansvarlig for denne gruppe er:
Morten Pedersen
Mail: mortenejp@gmail.com 

PICT7633_pp.jpg

David Hansen ministry


David Hansen ministry


David Hansen Ministry er centreret om tre følgende indsatsområder: 

1) At træne andre, især unge, til at tage ledelsesansvar på forskellige niveauer i kirken, samfundet og i de forskellige virkeområder i dagligdagen. Ledertræningen sker ud fra princippet “Hvad jeg har, det giver jeg dig” og handler således om mere end teoretisk undervisning, nemlig om at investere liv og videreformidle erfaringer. Det er afgørende for fremtiden, at lederskabet til stadighed opererer og udvikles ud fra den DNA og det mandat som Gud har givet.

2) At være en ressource for andre ledere i nationen, gennem det at styrke og opmuntre dem i deres tjeneste. David Hansen har været involveret i flere menighedsplantninger, etablering og forskellige foreninger, skoler, kirkelige organisationer og medietjenester m.v. Virker med forkyndelse, undervisning og evangelisation i de forskellige kirkelige netværk og relationer.

3) Mission og nødhjælp lige fra Nordkorea til Haiti og fra Færøerne til Australien, Indien og det sydlige Afrika, i over 25 forskellige lande. Tjenesten omfatter forbøn for nationen, evangelisation, forkyndelse ved konferencer, undervisning i kirker og til ledere, støtte til missionærer og til de lokale ledere, formidling af nødhjælp og finansiel støtte m.v