PICT7263.png
DSC_1505.jpg
En-by-pa_-vej-web.png
IMG_1039.JPG
DSCF6360.jpg
PICT7263.png

Hjerte for liv


SCROLL DOWN

Hjerte for liv


Hvad er Hjerte for Liv?

Vi har hjerte for dem, der er berørt af uønsket graviditet.
Vi tilbyder rådgivning og støtte til gravide og pårørende.

Hjerte for Liv er en forening, der hjælper kvinder, som er uventet gravide. Foreningen blev stiftet i 2006 af jordmoder Christina Marie Braüner.

Vision

Hjerte for Livs vision er, at ingen i Danmark skal være presset til at få en provokeret abort. Kvinder og mænd, der er berørt af uventet graviditet, skal have relevant psysisk, følelsesmæssig og praktisk støtte i beslutningsprocessen og det videre forløb. Visionen er samtidig at hjælpe dem, der har fået foretaget en abort og efterfølgende har brug for støtte.

Rådgivning

Hjerte for Liv tilbyder gratis og professionel rådgivning til kvinder og mænd, der er berørt af uventet graviditet. Desuden tilbydes eller henvises til eksempelvis parterapi, bisidning, information, støttemuligheder og praktisk hjælp. Hjerte for Liv tilbyder kvalificeret rådgivning til kvinder og mænd, der er berørt af uventet graviditet gennem rådgivningsportalen www.hvadnu.dk.

Hjerte for Liv samarbjeder internationalt med CARE Confidential (England) og Heartbeat International (USA).

Ønsker du at vide mere om Hjerte for Livs arbejde, at støtte dem eller at blive medlem kan du se mere på www.hjerteforliv.dk

DSC_1505.jpg

Den kreative skole


Den kreative skole


Den Kreative Skole er en skole der bl.a. tilbyder musikalsk undervisning indenfor klaver, guitar, elguitar, saxofon, trommer, bas, bandsammenspil, solosang og kor. Desuden tilbydes personlig udviklings seminar eksempelvis “Ægtepar for livet” eller “Forældre for livet”.

Den Kreative Skole har som formål at fremme et miljø af kreativitet, baseret på det kristne livs- og menneskesyn. Der er aktive i lærerstab og bestyrelse fra flere lokale kirker, og vi ønsker at være et ressoursecenter for alle interesserede. Den Kreative Skole følger skoleåret og starter derfor fra august/september igen, men ønskes at blive medlem af skolen kan dette ske løbende.

Skoleleder er Tina Jalk og ønskes der yderligere informationer om Den Kreative Skole kan det ske ved henvendelse på: denkreativeskole@stofanet.dk

En-by-pa_-vej-web.png

Præstenetværk


Præstenetværk


I AMC er vi en del af Præstenetværket i Aalborg. Læs her om baggrunden for dette.

HISTORIEN BAG PRÆSTENETVÆRKET VED JOHN NIELSEN

Efter mange år med forskellige grupperinger af præster opstod det, der dengang blev kaldt “præstefællesskabet”. I modsætningen til de andre fora, som var præget af en dagsorden man kunne være sammen om, var visionen for dette udelukkende at være sammen i fælles bøn for byen. Og dermed blev mange barrierer nedbrudt. For selvom der var divergerende teologiske opfattelser, var der dog én ting, som alle havde til fælles: Et kald til at arbejde for Gud i Aalborg, og dermed en vision om at fremme hans rige i byen. På den baggrund opstod et bredtfavnende fællesskab, som er åben for præster fra både Frikirker og Folkekirker.

I de første år mødtes Præstefællesskabet en gang om måneden til bøn for byen. Og undervejs blev det formelle fællesskab mellem præsterne til et venskab. For når man beder sammen, smelter man sammen. Og dermed var grunden lagt til nye og større fælles initiativer.

I januar 2006 blev der afholdt fælleskirkelige inspirationsdage, først med den amerikanske forkynder Rhonda Hughey og nogle dage efter med Bernard Brown fra England. De to kendte ikke hinanden og havde aldrig mødt hinanden, men begge underviste ud fra 2.Krøn. 7.14. De havde i øvrigt begge selv henvendt sig med forespørgssel om at besøge byen, da de hver især oplevede, at Gud havde givet dem et profetisk ord til Aalborg. På disse møder blev den fælles vision for byen forøget og Rhonda Hughey har siden besøgt Aalborg nogle gange og undervist på fælles konferencer med fokus på vækkelse og transformation.

Efterhånden som visionen for byen blev større, opstod der et behov for at mødes hyppigere til bøn. Fra januar 2007 har ca 15 præster mødtes hver fredag morgen til bøn for Aalborg. Dette fællesskab kalder sig nu “Præstenetværket” og er et samarbejdende fællesskab med nedskrevne værdier. Samtidig har vi bibeholdt en anden form for fællesskab, der mødes en gang om måneden, for at bygge relationer til præster, som ikke har valgt at være en del af Præstenetværket. Dette fællesskab kaldes “Præsteforum”.

FÆLLESKIRKELIGT NETVÆRK I AALBORG

Præsteforum: 1 månedlig samling.
Formål: Relation! – At være et forum der skaber grundlag for relation mellem så mange præster som muligt fra alle kirkeretninger i byen.
Indhold: Indholdet i samlingen bestemmes af den præst, der er vært for mødet.
Inspiration: Johs. 17.21: “at alle må være ét”. Fil. 2.1: “Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget…” Rom. 12,10: “Vær hinanden hengivne i broderkærlighed”.

PRÆSTENETVÆRK

1 ugentlig samling. Formål: Funktion! – At være et team af præster, der forpligter sig til et konkret samarbejde i bøn og handling med den hensigt at fremme Guds Rige med forvandling (transformation) til følge i den enkelte, i menigheder og i lokalsamfund.
Indhold: Indholdet i samlingerne har fokus på bøn og transformation.
Inspiration: 2.Krøn. 7.14: “hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.” Rom. 12.2: “Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” Ordspr. 11.11: “Retskafnes velsignelse får byen til at blomstre.”

VÆRDIER:

1. Guds nærvær

Sl. 40.17: “Men alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig; de, der elsker din frelse, skal altid sige: Herren er stor!” Derfor søger vi før alle ting Guds nærvær og vilje i tilbedelse, bøn og tjeneste.

2. Venskab Fil. 2.5.ff: “I skal have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus. Derfor ønsker vi, at Åndens enhed, afkald og ydmyghed kendetegner fællesskabet, og at vi giver os selv og derved bidrager til at udvikle vore personlige relationer.

3. Mission Matt. 28.19-20: “Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt hvad jeg har befalet jer.” (Hv.d.) Derfor ser vi os sammen som Guds riges medarbejdere og søger med konkrete mål at forkynde omvendelse og Guds riges nærvær blandt mennesker i Aalborg.

IMG_1039.JPG

MOSAIK


MOSAIK


Aalborg MenighedsCenter er medlem af MOSAIK, læs mere om hvad det er her.

Hvad er MOSAIK?

MOSAIK er et netværk af ledere, kirker, organisation og fællesforetagender, som ønsker at leve i et forpligtende fællesskab med klare etiske retningslinjer. I en tid, hvor integriteten og den balancerede livsstil er under massivt angreb i samfundet, agter foreningens medlemmer at leve efter bibelske standarder.

MOSAIK blev i 2002 etableret som et netværk og en forening for præster, ledere og missionærer i den danske Pinsevækkelse med fælles etiske retningslinjer, m.m. – og som i 2007 skiftede navn til Frikirkeleder.dk. I starten af 2017 skiftede Frikirkeleder.dk navn til MOSAIK og markerer dermed en ny tid, hvor netværket ikke kun tæller et ledernetværk, men et netværk af ledere, kirker, organisation og fællesforetagender.

Netværket har også udviklet sig til at stå som arrangør af større begivenheder som for eksempel den nationale Sommercamp i Mariager.

Læs mere på mosaik.one

DSCF6360.jpg

International church


International church


Welcome to the International Church in AMC. Every Sunday there will be an opportunity to meet with other internationals and hear God’s word, worship and pray together. Oluseyi Afolabi Adeyemi from Nigeria is the head of the gatherings which starts at 13:00 (01:00 PM).

Every Sunday there will also be an opportunity to get translations of the main sermon into English.