Talere


SCROLL DOWN

Talere


Andreas fortæller en række grunde til at han elsker kirken.

Andreas Jørgensen

Andreas Jørgensen er en del af præsteteamet i Åbenkirke i Herning, hvor han har ansvaret for undervisningsforløb og trivsel. Han er gift med Lene, og sammen har de seks voksne børn. Andreas og Lene har gennem flere år været præstepar i en lokal frikirke i Odense.

Her er videoen fra senest han talte i AMC, for 4 år siden.


Anja Due

Anja Due har været en del af AMC i mange år, hvor hun bl.a. hjælper til som mødevært og mødeleder. Hun hjælper også mennesker rundt omkring i verden, da hun ofte rejser med Gospel Outreach Ministries.

Her er den seneste video fra hun har holdt en tale.


Christina Elisabeth Leinum

Israel er temaet for gudstjenesten i morgen, og vi har besøg af Christina Elisabeth Leinum der vil tale. Hun er national leder for den danske afdeling af Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ).

ICEJ blev stiftet af nogle kristne i 1980, i solidaritet med det jødiske folks krav på og tilknytning til Jerusalem, da mange lande flyttede deres ambassader væk derfra.

ICEJ repræsenterer i dag millioner af kristne verden over, der er fælles om kærlighed til og omsorg for det jødiske folk, og de har afdelinger og repræsentationer i næsten 90 lande. Den danske komite udgiver et blad der hedder "Et ord fra Jerusalem" og arrangerer møder for at oplyse om Israel. Hvert efterår kan man også deltage i den kristne løvhyttefest i Jerusalem, hvor kristne fra hele verden tager til Israel for at støtte det jødiske folk.

Læs mere om ICEJ Danmark på https://icej.dk.

Her er også en kort video om Den Internationale Kristne Ambassade.


Med udgangspunkt i Johannes' møde med den nuværende Jesus, opfordrer David os til at præsentere Jesus på den samme måde for verden, for et møde med ham kan forandre alt. Det burde have den største prioritet for os alle! Han fortæller også om trængsler og prøvelser, og formålet med det.

David Hansen

David Hansen er grundlægger og tidligere seniorpastor i AMC. Selv om Lene og David ikke er pastorpar længere, er de stadig trofast engageret i menigheden. Derudover drager David rundt i Danmark og andre steder i verden for at opbygge og hjælpe andre menigheder og organisationer, med disse mål for øjet:

1. Udbrede evangeliet og vinde mennesker for Kristus
2. Udruste de troende til deres tjeneste og virke
3. Udbrede Guds rige (gennem mission, samfundsengagement/politik, business, medier mv.)

Her er videoen fra senest han prædikede i AMC.

----------

English:
David Hansen is the founder and former senior pastor in AMC. Even though Lene and David are not pastors anymore, they are serving faithfully in the Church. Apart from that, David is traveling in Denmark and around the world, to encourage and help other Churches and organizations, with these goals in mind:

1. Save the lost
2. Equip the saints
3. Expand the Kingdom

Here is the video from the last time he preached in AMC.


Ellen Jensen og Lucy Mortensen - Women of power

Ellen Jensen, som har tjent i og udfra menigheden gennem mange år, har en stærk profetisk røst. Hun er altid frisk og skarp, når hun deler hvad Herren har lagt på hendes hjerte. Her er videoen fra senest hun talte i AMC.

Lucy Mortensener fra Nigeria og har oplevet en masse med Gud. På www.lucyandivan.org kan du høre podcasts (taler/udsendelser) fra hende. Glæd dig til at høre, hvad hun har at dele på søndag!

I Kristus har vi autoritet og kan alle være "superhelte" eller "borgmestre", lige der hvor vi bor. Med Guds hjælp er intet umuligt. Hør Ellen Jensen fortælle om at være "borgmester" i Aalborg Øst.
Lucy Mortensen

Lucy Mortensen


De udvalgte - Jørn Hyldgaard 12-01-2014 i AMC

Jørn Hyldgaard

Jørn Hyldgaard er en formidler med noget på hjertet. Han er helt igennem uhøjtidelig, har en varm og nærværende humor og er helt nede på jorden samtidig med, at han ser mange mennesker blive helbredt ved hans møder.

Han plantede i 1992 en frikirke i det midtjyske, som han ledte til betydelig vækst inden han i 2004 oplevede sit livs største krise. En depression så dyb, at han ikke selv troede, der var nogen vej ud. I 2010 efter 6 år i mørket vendte Gud imidlertid hans tilstand, og han fik en ny start. En fantastisk beretning, som har sat sine spor i Jørn og bliver til hjælp for mange andre i dag.

Han er i dag ansat i Åbenkirke i Herning og rejser som forkynder og foredragsholder i hele landet. Jørn er gift med Britta og har 3 voksne børn.

Jørn har også en speciel relation til AMC, da han sammen med os holdt vækkelsesmøder næsten dagligt i en lang periode i 1997-1998.

Her er videoen fra senest han talte i AMC, for 3 år siden.


Lars Bisgaard

Lars Bisgaard er en taler med noget på hjerte. Han har været en del af AMC's ledelse i mange år og Lars brænder for at bygge ægte og autentisk kirke som møder menneskers behov.

Her er et link til en tidligere tale af Lars.


Tror du på at Jesus er Kristus, er du én af de levende sten Gud bygger sin kirke med. Ud fra Mattæus kapitel 16 udlægger Marcus betydningen af det Jesus siger til Peter om at Gud vil bygge sin kirke på klippen og døden skal ikke få magt over den.

Marcus Holm

Marcus Holm er en energisk taler, der gerne taler om tro og senest talte han om at du er én af de levende sten Gud bygger sin kirke med, hvis du tror på at Jesus er Kristus

Marcus er formand for AMC's bestyrelse/lederråd. Han er gift med Sara og sammen har de 4 børn.

Her er videoen fra senest han talte i AMC.


Drop dine undskyldninger og brug det Gud har givet dig til at række ud til andre. Morten sætter fokus på vigtigheden af at gå når Gud kalder og ikke lade sig hindre af livets udfordringer.

Morten Elias Pedersen

Morten Elias Pedersen tager sig af de unge i kirken, og har ansvaret for undervisningen der kulminerer med ungdomsvelsignelse i morgen. De unge er i centrum, men Morten vil også tale.

Her er videoen fra senest han talte.


Nick Hansen holder en god tradition i hævd og holdt en nytårsprædiken om Salme 91 og at modtage Guds beskyttelse og hjælp i svære tider. Ud fra historien om "Den gode hyrde" i Joh 10 fortæller han om 3 ting vi må vide, bl.a.

Nick Hansen

Nick Hansen har været en del af AMC's ledelse i mange år og for øjeblikket er han formand. Han er også lovsangsleder, rådgiver/hyrde og har arbejdet meget med administrationen, foruden alle de gange han har talt og været mødeleder. Han har tidligere arbejdet som skoleleder og snart flytter han sammen med familien til København for at arbejde og for at starte et nyt kapitel i deres liv. Ved siden af sin tjeneste og menighedsliv i AMC, er Nick aktiv som politiker i KristenDemokraterne.

Her er hans seneste tale og hvis du klikker på dette link, kan du finde nogle flere af de taler han har holdt i AMC.


Forskellige ting i vores liv kan måske se håbløse ud, men Jesus kan ændre det. Hvis vi har ham med i båden, som er vores liv, og lader ham få hele herredømmet, i hele båden (altså alle ting i vores liv), så kan vi leve sejrende, selv om det er storme, for han er med os!

Oles præsentation kan hentes her: medie.amcnet.dk/Tryg_12-02-2017.pptx

Ole Iversen

Ole Iversen er landmand og har et ridecenter udenfor Brovst sammen med sin familie. Der har de kontakt med mange unge som de hjælper og viser omsorg for, hvilket de også gør over for menighedens medlemmer på forskellige måder, og siden 2017 er Ole også med i ledelsen. Oles taler er nemme at forstå, da de er enkle og helt nede på jorden, med eksempler taget fra hverdagen.

Her er videoen fra senest han talte.


At være en af dem Gud sender ud Philip Dupont forkynder om vigtigheden af at følge Guds planer og vilje, så Guds kraft kan komme til fuld udfoldelse - i os og igennem os til verden. Forkyndelsen tager udgangspunkt i det Philip kalder de tre missionsbefalinger.

Philip Dupont

Else og Philip Dupont har 40+ år pastor-gerning bag sig og leder p.t. City Kirken, Herning. De har i en lang årrække investeret i en hel del forskellige kirker, trænet ledere, samt været mentor for både pastorer og unge i både Europa og Fjernøsten. Philip er aktuel med bogen KRYDS OVER, som nu er tilgængelig på dansk.

På søndag vil Philip holde en tale med titlen: Gud, mennesket og landet

Her er videoen fra senest han talte i AMC.


Preben Iversen

Preben Iversen er præst i LightHouse Church, som er en ung kirke i Aalborg. LightHouse har til huse i AMC's lokaler.

Preben har været præst i pinsekirken og har ved siden af sit præstehverv drevet et landbrug.

Preben har et stort hjerte for at kirken skal nå byen og mennesker med evangeliet. Glæd dig til at høre et stærkt og livgivende budskab i AMC.
 


Jesu blod har den altafgørende betydning for os. Det rensede os fra al synd og forligede os med Gud, så vi nu kan modtage livet fra Ham. Sam udlægger skriftsteder fra både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente om Jesu blod og giver en detaljeret opløftende beskrivelse af, hvad Jesus gjorde for os og hvad vi har fået gennem blodet.

Sam Olstrøm

Sam Olstrøm er en af menighedens talere. Tidligere har været leder for en lille forsamling i Randers. Arbejdsmæssigt har han haft et fiskerøgeri, og efter det lukkede i 2008 rejste til han til USA i nogle år, hvor han har en datter og søn der bor. I morgen vil han nok tale om en anden søn, hvor han vil holde en tale med overskriften "Sønnen bliver bestandig i huset". Gudstjenesten holdes i caféen.

Her er talen fra sidst Sam talte i AMC om Jesu Kristi blod, et emne der jo også er meget aktuelt i påsken.